Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie

Drukuj
Strzyżowskie CIS zostało utworzone Uchwałą Rady Miejskiej w Strzyżowie z dniem 1 października 2016 r., jako samorządowy zakład budżetowy Gminy Strzyżów. Zasady jego funkcjonowania określa Ustawa o zatrudnieniu socjalnym. Swoją działalność Centrum rozpoczęło 1 grudnia 2016 r., tj. od dnia nadania stosownego statusu przez Wojewodę Podkarpackiego. Jesteśmy tzw. Podmiotem Ekonomii Społecznej, nietuzinkowym, bowiem powstałym jako pierwszy na terenie naszego województwa w wyniku realizacji projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, pt. "Strzyżowskie Centrum Integracji Społecznej". Nasze cele i misja Celem działalności CIS jest aktywna integracja jego uczestników, w tym zwiększenie ich szans na usamodzielnienie i poprawa zdolności do zatrudnienia. Sposób planowania oraz realizacji zajęć, umożliwia przygotowanie do wejścia/powrotu na otwarty rynek pracy osób, znajdujących się po za nim. Prowadzona reintegracja społeczna i zawodowa pozwoli w przyszłości Uczestnikom Centrum na podjęcie pracy w podmiotach zewnętrznych, jak też wesprze w procesie zakładania własnej działalności - w szczególności w formie Spółdzielni Socjalnej.